WOODFLEX SINGLE

 

 

 

WOODFLEX SINGLE


    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

SINGLE

Športová podlaha na roštoch

Woodflex Single podlahový systém sa stal odporúčanou športovou podlahou pre basketbal na vysokej úrovni. V tomto klasickom systéme sú používané rošty s integrovanou flexibilitou.

Tieto rošty teda umožňujú takú úroveň výkonu, ktorá bola už pred tým vyhradená pre vystužený dvojroštový komplexný systém.

V súvislosti s prekonaním spojitých bodov, ktoré môžu byť časom zdrojom nesúladu vo výkone (odskok lopty a tlmenie nárazov), kontinuálna elasticita maximalizuje kontakt s povrchom zeme.

Kontinuálna podpora týchto roštov optimalizuje športové vlastnosti podlahy a zároveň poskytuje pohodlie a rovnomernosť flexibility.

 
Single system SVK pdf.pdf