Ekológia

EKOLÓGIA

Eko certifikácia zaručuje, že drevo, ktoré je používané v športových systémoch pochádza z trvalo ohospodarovaných lesov. WOODFLEX sa angažuje v ekologickom opatrení, ktorého cieľom je používanie viac ekologicky certifikovaných produktov.

Ak chcete zaregistrovať svoje športové podlahy v projekte HQE ( High Quality Environment, čo v preklade znamená "vysoko kvalitné prostredie"), WOODFLEX Vám je schopný ponúknuť praktické riešenia na mieru.

Športové podlahy a ich vplyv na životné prostredie

Pri výbere športového ihriska by mala byť zachovaná globálna ekologická rovnováha, ktorá je vedená a zotrváva od výroby produktu až po jeho recykláciu na konci jeho životnosti. Na podlahách sa nikdy nesmú zanedbať tieto skutočnosti:

  • V priebehu svojho rastu lesy zachytávajú zo vzduchu veľké množstvo uhlíka, ktoré je teda odňaté z atmosféry
  • Na výrobu jedného m3 dreva, strom absorbuje celú tonu oxidu uhličitého (CO2). Tým sa bude teda vytvárat 730g kyslíka (O2) a ukladať 270kg uhlíka (C). Použitím podlahy sa teda vracia k uschovávaniu tohto uhlíka v teplom a ušlachtilom výrobku.
  • Po rúbaní je obnova lesa v zásade zakotvená v ekologickej certifikácii.
  • Recyklácia po konci životnosti podlahy je: jednoduchá a lacná (dokonca pozitívna) a energetická(výroba panelov a kurivo).
  • Prí výrobe tejto podlahy sa spotrebuje zo všetkých ostatných existujúcich materiálov najmenej energie.

Sú tieto argumenty presvedčivé? Teraz si teda zopakujeme takú istú argumentáciu so syntetickými materiálmi a budete rozumieť, prečo sa parketová podlaha presadila ako šetrná voľba k životnému prostrediu.

Vplyv WOODFLEXu na životné prostredie

WOODFLEX recykluje všetky svoje štiepky na vykurovanie a riadenie vlhkosti. Výroba brikiet z pilín umožňuje skladovanie a flexibilné využitie tejto energie.

Takisto všetky lepidlá používané v systéme zodpovedajú norme, pokiaľ ide o emisie formaldehydu E1 a emisie prchavých organických zlúčenín.