Kontakt

WOODFLEX s.r.o.
Lehotská 976
972 71
Nováky
Slovakia

DIČ DPH: SK2023696158

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27669/R